TILKIN POWDER COATINGS – WEDSTRIJDREGLEMENT 25-JARIG BESTAAN
Van 18/05/2022 tot en met 17/12/2022


ARTIKEL 1 – ORGANISATIE, DATA EN THEMA

Het bedrijf Tilkin Powder Coatings, met maatschappelijke zetel op Vrijheidweg 2 in 3700 Tongeren (hierna de “Organisator” genoemd), ingeschreven in het RPR van Brussel onder het nummer BE 0462,262,309, organiseert een wedstrijd tussen 18/05/2022 en 17/12/2022 waarbij er een cashprijs ter waarde van €2500 kan worden gewonnen door een klant van Tilkin Powder Coatings. De deelname impliceert de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van onderhavig reglement.

ARTIKEL 2 – INHOUD VAN DE WEDSTRIJD

De organisator geeft een cashprijs ter waarde van 2500 euro weg aan één (1) willekeurige klant die tussen 18 mei 2022 en 17 december 2022 een bestelling plaatst via de balie of via het onlinebestelplatform dat te vinden is via de volgende weblink: https://www.tilkin.be/nl/bestellen/aanmelden/. Bij een totale omzet tussen 18 mei 2022 en 17 december 2022 van minstens €500,- inclusief btw ontvangt de klant een digitaal loterijlot waarmee hij kans maakt op de cashprijs. Er werd op voorhand gedefinieerd hoeveel loterijloten per omzet (inclusief BTW) in de voormelde periode de klant verkrijgt:

ARTIKEL 3 – INSCHRIJVING

Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke rechtspersoon met een geldig btw-nummer. Werknemers en vertegenwoordigers van de organiserende bedrijven, evenals hun familieleden, mogen ook deelnemen als zij daarvoor de toestemming hebben verkregen van de zaakvoerder. De deelnemer wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de informatie vermeld in het bestelformulier zijn/haar identiteit bewijst. De Organisator behoudt zich het recht voor om de juistheid van de gegevens opgegeven door de deelnemers te verifiëren. Er kan niet deelgenomen worden aan de wedstrijd indien ze incorrect, onvolledig, onleesbaar en vervalst zijn of indien ze in overtreding zijn op onderhavig reglement.

ARTIKEL 4 – COMMUNICATIE OVER DE WEDSTRIJD

Om deze wedstrijd aan te kondigen zullen alle bestaande klanten een e-mail ontvangen van het e-mailadres info@tilkin.be waarin de wedstrijd wordt aangekondigd. Daarnaast zal er ook op de Facebookpagina van Tilkin Powder Coatings (https://www.facebook.com/Tilkin-Powder-Coatings-15...) een organisch bericht verschijnen.

Op de homepagina van de website van de organisator (https://www.tilkin.be/nl/) zal een pop-up geïnstalleerd worden waarin zowel het 25-jarig bestaan en de wedstrijd vermeld worden.
In de e-mailhandtekening van alle medewerkers van de Organisator zal ook een banner toegevoegd worden om de wedstrijd aan te kondigen.
Tijdens de wedstrijdmaanden worden bestaande klanten ook op regelmatige basis herinnerd aan het bestaan van de wedstrijd.

ARTIKEL 5 – DEELNAME

Iedere klant die via het bestelplatform (https://www.tilkin.be/nl/bestellen/aanmelden/ ) of via de balie een bestelling van een minimum bestelwaarde van €500,- inclusief btw plaatst, maakt automatisch kans op de cashprijs. Deelnemen aan de wedstrijd « 25-jarig bestaan » is enkel mogelijk via het online bestelplatform https://www.tilkin.be/nl/bestellen/aanmelden/ of door een fysieke bestelling te plaatsen via het bestelformulier dat te verkrijgen is aan de balie die zich bevindt op de maatschappelijke zetel van de organisator (Vrijheidweg 2 in 3700 Tongeren). Iedere deelnemer moet zijn contactgegevens (voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer) correct invullen zodat ze kunnen gecontacteerd worden als ze worden uitgeroepen tot winnaar.
De wedstrijd loopt van 18 mei 2022 tot en met 17 december 2022.
Het aantal deelnemers en aantal deelnames is onbeperkt zolang de minimum bestelwaarde niet minder dan €500 inclusief btw bedraagt.
De personeelsleden van de hoofdzetel van Tilkin Powder Coatings, en van de andere vestigingen van Tilkin Powder Coatings zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 6 – PRIJS

De prijs is de volgende:
1 cashprijs ter waarde van €2 500 die de ontvanger kan spenderen zoals hij het goed dunkt. De prijs is niet verwisselbaar en kan enkel in de vorm van een cashbedrag worden uitbetaald. De prijs wordt aan de zaakvoerder van de rechtspersoon overgedragen zonder enige resultaatverbintenis van de Organisator

ARTIKEL 7 – PRIJSUITREIKING

De bepaling van de winnaar gebeurt door een kinderhand om 16.30 uur op 19 december 2022. De ‘onschuldige hand’ zal uit alle loterijloten één (1) winnaar aanduiden. Het aanduiden van de winnaar is onherroepelijk en definitief. De deelnemers zijn zich volledig bewust en aanvaarden dat de mogelijkheid om een prijs te winnen afhangt van het totale omzetbedrag inclusief BTW in de periode van 18 mei 2022 tot en met 17 december 2022.
De toekenning zal nominatief zijn overeenkomstig de naam, de voornaam en het adres meegedeeld door de deelnemer bij het plaatsen van zijn/haar bestelling in bovengenoemde periode. De prijs wordt overhandigd aan de zaakvoerder van de rechtspersoon. Mocht de winnaar niet in staat zijn om zijn/haar prijs geheel of gedeeltelijk te ontvangen, ongeacht de reden, dan zal hij de winst verliezen, zonder enige mogelijkheid tot compensatie. De prijs kan op vraag van een winnaar geen voorwerp zijn van een compensatie van welke aard ook, noch vervangen worden door een gelijkwaardige prijs in natura. De Organisator zal de prijs kunnen vervangen door een prijs in natura die gelijkwaardig is.

ARTIKEL 8 - INFORMATICA

Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer storingen in transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet of gebruikte software, de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking, om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

ARTIKEL 9 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De informatie en persoonsgegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van Tilkin Powder Coatings door middel van verwerking van gegevens. De winnaars verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men met voornaam en achternaam en foto in de media of op sociale media kan worden bekendgemaakt. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Op 24 mei 2016 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels “General Data Protection Regulation”, afgekort “GDPR”) in werking getreden (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/AG).

ARTIKEL 10 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

De Organisator behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd in te korten, te verlengen, aan te passen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Zijn aansprakelijkheid kan op basis hiervan niet worden ingeroepen. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege de organisatoren. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de website van de organisator.

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN

Onderhavig reglement valt onder de Belgische wetgeving. Eventuele interpretatiegeschillen over onderhavig reglement en eventuele geschillen zullen uiteindelijk beslecht worden door de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van Tilkin Powder Coatings gevestigd is.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image